04 62 859 859
 
THỰC ĐƠN ĐỒ UỐNG
Đăng ngày : 11-01-2017
THỰC ĐƠN BUFFET
Đăng ngày : 16-06-2017
BẢNG GIÁ BUFFET
Đăng ngày : 11-01-2017
BẢNG GIÁ THỰC PHẨM BÁN MANG VỀ
Đăng ngày : 01-07-2017